Venserpolder

bron: wikipedia

De Venserpolder bestaat uit ongeveer 5000 woningen in middelhoge blokken met portiekwoningen van maximaal vier of vijf woonlagen gelegen om binnentuinen aan lange boomrijke lanen en omgeven door waterpartijen. De wijk werd begin jaren tachtig van de twintigste eeuw als laatste van de woonwijken in Amsterdam Zuidoost gebouwd. Drie gedeelten van de wijk worden door kanaalvorminge waterpatijen van elkaar gescheiden en door voetgangers en fietsersbruggen met elkaar verbonden. De binnentuinen zijn toegankelijk door ruime onderdoorgangen, ze zijn meestal lommerrijk en ingericht met speelveldjes, nutstuinen of siertuinen. De beganegrondwoningen hebben aan de achterzijde vaak privétuintjes. Tevens staan er sinds 2005 vijf appartementencomplexen van acht woonlagen hoog aan de Anna Blamansingel.

De buurt grenst aan de wijk Bijlmermeer en aan het dorp Duivendrecht behorend tot de gemeente Ouder-Amstel. In de wijk bevindt zich ook een locatie voor enkele woonwagens.

De straatnamen zijn afgeleid van schrijversnamen zoals Bertolt Brecht, Boenin, Barbusse, Dickens, Andersen, Bernard Shaw, Dostojevski en Charlotte Brontë.

Bewonersplatform Venserpolder

Sinds kort is in Venserpolder het Bewonersplatform Venserpolder actief. Dit platform is in samenwerking met stadsdeel Zuidoost opgericht en bestaat uit een groep actieve bewoners die regelmatig met het stadsdeel bespreekt wat er in de wijk speelt.

Vervolgens wordt samen gekeken welke verbeteracties nodig zijn en wie een rol heeft bij de uitvoering hiervan.

Het bewonersplatform Venserpolder is er voor- en door bewoners uit de buurt die de woon- en leefomgeving willen verbeteren!