Bereikbaarheid

Binnen het thema bereikbaarheid werken we aan het behouden en verbeteren van de bereikbaarheid van onze wijk. Een van de onderwerpen binnen dit thema is de parkeerdruk.

Parkeerdruk

Ondanks dat slechts 25% van de bewoners in Venserpolder een auto heeft, ervaren de bewoners ernstige parkeeroverlast door forenzen en evenementenbezoekers. Het bewonersplatform Venserpolder wil in heel Venserpolder een blauwe zone ingevoerd zien. We willen de parkeerduur voor bezoekers beperken tot een uur. Zo blijft het gebied voor bewoners toegankelijk.

Onze wensen zijn kenbaar gemaakt bij de bestuurscommissie en de portefeuillehouder heeft aangegeven invulling te willen geven aan de wensen van de bewoners . Op dit moment lopen gesprekken over de manier waarop de blauwe zone ingevoerd kan worden.

Concept onderwerpen