Bestuur

Het bestuur van de Stichting Bewonersplatform Venserpolder bestaat uit de volgende personen:

  • Wim van der Kamp (Voorzitter)
  • Laura Monathen (Secretaris)
  • Lode Cornelissen (Penningmeester)
Lode (links), Laura (midden), Wim (rechts)

Stichting Bewonersplatform Venserpolder is ingeschreven bij de kamer van koophandel te Amsterdam onder nummer: 71095330