Over ons

Sinds kort is in Venserpolder het Bewonersplatform Venserpolder actief. Dit platform is in samenwerking met stadsdeel Zuidoost opgericht en bestaat uit een groep actieve bewoners die regelmatig met het stadsdeel bespreekt wat er in de wijk speelt.

Vervolgens wordt samen gekeken welke verbeteracties nodig zijn en wie een rol heeft bij de uitvoering hiervan.

Het bewonersplatform Venserpolder is er voor- en door bewoners uit de buurt die de woon en leefomgeving willen verbeteren!

Agenda en notulen

Klik hieronder voor de agenda van het bewonersplatform of de notulen van onze algemene vergadering.