Bestuurscommissie akkoord met blauwe zone Venserpolder

Goed nieuws!

Het algemeen bestuur van stadsdeel Zuidoost is afgelopen donderdag (20 juli 2017) akkoord gegaan met de invoering van de parkeerschijfzone (blauwe zone) in Venserpolder.

Tijdens de vergadering is een aantal aanpassingen besproken en deze worden doorgevoerd in het oorspronkelijke plan.

Voor de blauwe zone in Venserpolder geldt hierdoor het volgende:

Voor de gehele parkeerschijfzone zal een maximale parkeertijd van anderhalf uur gelden.

De maximale parkeertijd geldt maandag t/m vrijdag van 9:00-21:00 uur

De maximale parkeertijd geldt zaterdag en zondag van 12:00-21:00 uur

Bewoners die in de parkeerschijfzone wonen en een auto hebben, kunnen voor die auto een bewonersontheffing aanvragen.

Bedrijven of instellingen die gevestigd zijn in de parkeerschijfzone kunnen een bedrijfsontheffing aanvragen.

We verwachten dat de blauwe zone voor het einde van dit jaar actief zal zijn.

Nogmaals bedankt voor jullie steun, als bewoners van Venserpolder hebben we dit met elkaar mogelijk gemaakt!