Status invoering uitbreiding Blauwe Zone in Venserpolder

Er is overleg geweest met de gemeente inzake de uitbreiding van blauwe zone in Venserpolder.

De concept tekst van het voorstel tot uitbreiding van de blauwe zone is besproken met (een delegatie) van het Bewonersplatform Venserpolder. De tekst is goedgekeurd.

Het tijdpad tot realisatie, onder voorbehoud, is het volgende:

  • z.s.m. het positieve besluit in het algemeen bestuur (wachten op tekening die bij voorstel moet komen);
  • vervolgens de wettelijk verplichte inspraak/bezwaar mogelijkheid (de drie weken zouden voorbij moeten zijn om/nabij de aanvang van de zomervakantie);
  • opdracht uitzetten bij wegbeheerder;
  • realisatie in oktober/november 2017.