Resultaten Commissievergadering

Voor degene die niet aanwezig waren tijdens de bijeenkomst hebben we een korte samenvatting hieronder uiteengezet.

Voor wat betreft het überhaupt invoeren van een parkeerregime dient er eerst aan de voorwaarde voldaan te worden, namelijk, dat er sprake moet zijn van bewonersparticipatie. We hebben met z’n allen laten blijken dat het parkeerprobleem snel opgelost moet worden.

Het voorstel voor een blauwe zone in Venserpolder wordt daarom serieus in overweging genomen en over twee weken volgt hierop een besluit. Wordt vervolgd….